• технология
  • Електрическо оборудване
  • Материална индустрия
  • Дигитален живот
  • Политика за поверителност
  • О име
Location: Home / технология / Пазар на блокчейн технологии: 19,00% темп на растеж на годишна база през 2021 г. | Доклад за анализ на размера на пазара, дяла и тенденциите по крайни потребители, география и прогнози за сегменти, 2021 - 2025 г.

Пазар на блокчейн технологии: 19,00% темп на растеж на годишна база през 2021 г. | Доклад за анализ на размера на пазара, дяла и тенденциите по крайни потребители, география и прогнози за сегменти, 2021 - 2025 г.

techserving |
1075

НЮ ЙОРК, 6 май 2022 г. /PRNewswire/ – Пазарната стойност на блокчейн технологията се очаква да нарасне с 6,25 милиарда щатски долара, напредвайки при CAGR от 32,39% от 2020 до 2025, според последния доклад на Technavio. Пазарът е сегментиран по краен потребител (BFSI, правителство, здравеопазване и други) и география (Северна Америка, Европа, APAC, Южна Америка и MEA).

Освен това, увеличаването на разходите за финтех значително стимулира растежа на пазара на блокчейн технологии. Докладът за пазара на блокчейн технологии също предлага информация за няколко доставчици на пазара, включително Accenture Plc, Amazon.com Inc., Huawei Investment & Holding Co. Ltd., Infosys Ltd., Intel Corp., International Business Machines Corp., Microsoft Corp., Oracle Corp., SAP SE и Tata Consultancy Services Ltd. и др.

Изтеглете примерен от този отчет за пазара на блокчейн технологии за повече информация, за да се възползвате максимално от бъдещите възможности за растеж

Сегментиране на пазара

Ръстът на пазарния дял на блокчейн технологията от сегмента BFSI ще бъде значителен през прогнозния период. В сектора на BFSI, блокчейнът се използва ефективно за намаляване на измамите, изпълнение на интелигентни договори, обработка на плащания и в надлежна проверка на познаване на клиента (KYC).

43% от растежа на пазара ще произхожда от Северна Америка през прогнозния период. САЩ и Канада са ключовите пазари за блокчейн технологията в Северна Америка. Растежът на пазара в този регион ще бъде по-бърз от растежа на пазара в регионите. Пазарът на BT в Северна Америка се очаква да нарасне поради нарастващото приемане на това решение от правителствата. В Северна Америка правителствата на няколко държави организират опити за използване на BT в изборите за гласуване. Това ще улесни растежа на пазара на блокчейн технологии в Северна Америка през прогнозния период.

Изтеглете нашия примерен отчет за повече информация относно пазарния дял & принос на различни региони & сегменти

Пазарна динамика: Двигател

Един от ключовите фактори, движещи растежа на пазара на блокчейн технологии, е увеличаването на разходите за финансови технологии. FinTech е услуга, предоставяна от компании и е базирана на софтуер. През годините обхватът на FinTech се разшири, за да включва нови и иновативни потребителски продукти от предния край. Много стартиращи FinTech компании предоставят решения, които могат да се управляват чрез смартфони или таблети, директно на клиентите чрез лицензиране или чрез услуги с бели етикети. Глобалните инвестиции във FinTech сектора се увеличиха неимоверно с около 200% за една година. FinTech разходите са пряко свързани с разходите за BT, тъй като FinTech компаниите разработват усъвършенствани решения за плащане за финансови компании. В сектора на финансовите услуги търговията с криптовалута ще изисква BT да управлява разпределените и децентрализирани регистри. Съответно фирмите за финансови услуги трябва да изградят своята ИКТ инфраструктура, за да управляват големия обем транзакции на криптовалути като биткойн.

Изтеглете примерен отчет за прозрения относно двигателите, тенденциите и предизвикателствата, които ще помогнат на компаниите да оценят и разработят стратегии за растеж за 2021-2025

Фирмени профили

Докладът анализира конкурентната среда на пазара и предлага информация за няколко доставчици на пазара, включително:

Пазарът на блокчейн технологии е фрагментиран и доставчиците прилагат органични и неорганични стратегии за растеж, за да се конкурират на пазара.

Изтеглете нашия примерен отчет за повече информация за доставчици с продуктови предложения & новини

Свързани отчети:

Пазар на RegTech по краен потребител и географско положение – Прогноза и анализ 2022-2026: Пазарният дял на RegTech се очаква да достигне приблизително 11,68 милиарда USD до 2026 г. при ускоряващ се CAGR от 20,42%. За да получите по-ексклузивна изследователска информация: Изтеглете нашия примерен отчет

Блокчейн технологията на енергийния пазар по краен потребител и география - Прогноза и анализ 2022-2026 г.: Делът на блокчейн технологията в енергийния пазар се очаква да се увеличи с 919,5 милиона USD от 2021 до 2026 г. и импулсът на растеж на пазара ще се ускори при CAGR от 66,37%. За да получите по-ексклузивна изследователска информация: Изтеглете нашия примерен отчет

Обхват на пазара на блокчейн технологии

Покритие на отчета

Подробности

Номер на страница

120

Базова година

2020 г

Прогнозен период

2021-2025 г

Импулс на растеж & CAGR

Ускорете при CAGR от 32,39%

Растеж на пазара 2021-2025 г.

$6,25 милиарда

Пазарна структура

Фрагментиран

Ръст на годишна база (%)

19.00ч

Регионален анализ

Северна Америка, Европа, APAC, Южна Америка и MEA

Ефективен пазарен принос

Северна Америка с 43%

Ключови страни потребители

САЩ, Китай, Обединеното кралство, Канада и Германия

Конкурентен пейзаж

Водещи компании, конкурентни стратегии, обхват на ангажираност на потребителите

Профилирани компании

Accenture Plc, Amazon.com Inc., Huawei Investment & Holding Co. Ltd., Infosys Ltd., Intel Corp., International Business Machines Corp., Microsoft Corp., Oracle Corp., SAP SE и Tata Consultancy Services Ltd.

Пазарна динамика

Анализ на основния пазар, стимули и пречки за растеж на пазара, анализ на бързорастящи и бавноразвиващи се сегменти, въздействие на COVID 19 и бъдеща потребителска динамика, анализ на състоянието на пазара за прогнозен период,

Визуализация на персонализирането

Ако нашият отчет не включва данните, които търсите, можете да се свържете с нашите анализатори и да получите персонализирани сегменти.

Съдържание

1. Резюме

2. Пазарен пейзаж

2.1 Пазарна екосистема

Приложение 01: Основен пазар

2.2 Характеристики на пазара

Приложение 02: Характеристики на пазара

2.3 Анализ на веригата на стойността

Приложение 03: Разходи за ИТ

2.3.1 Входящи данни

2.3.2 Разработка на софтуер

2.3.3 Маркетинг и разпространение

2.3.4 Услуги след продажбата

2.3.5 Иновация

3. Оразмеряване на пазара

3.1 Дефиниция на пазара

Приложение 04: Предложения на доставчици, включени в дефиницията на пазара

3.2 Анализ на пазарен сегмент

Приложение 05: Пазарни сегменти

3.3 Размер на пазара 2020 г

3.4 Пазарна перспектива: Прогноза за 2020 - 2025 г

Приложение 06: Глобален - Размер на пазара и прогноза 2020 - 2025 (милиони $)

Приложение 07: Глобален пазар: Годишен растеж 2020 – 2025 г. (%)

4. Анализ на петте сили

4.1 Резюме на петте сили

Приложение 08: Анализ на петте сили 2020 & 2025 г

4.2 Договаряща сила на купувачите

4.3 Договаряща сила на доставчиците

4.4 Заплаха от нови участници

4.5 Заплаха от заместители

4.6 Заплаха от съперничество

4.7 Пазарно състояние

Пазарно състояние - Пет сили 2020 г

5. Сегментиране на пазара по краен потребител

Сегментите, обхванати в тази глава, са:

5.1 Пазарни сегменти

Приложение 15: Краен потребител - Пазарен дял 2020-2025 (%)

5.2 Сравнение по краен потребител

Приложение 16: Сравнение по краен потребител

5.3 BFSI - Размер на пазара и прогноза 2020-2025 г

Приложение 17: BFSI - Размер на пазара и прогноза 2020-2025 г. (милиони $)

Приложение 18: BFSI - Годишен растеж 2020-2025 (%)

5.4 Правителство - Размер на пазара и прогноза 2020-2025 г

Приложение 19: Правителство - Размер на пазара и прогноза 2020-2025 г. (милиони щатски долара)

Приложение 20: Държавно управление - Годишен растеж 2020-2025 г. (%)

5.5 Здравеопазване - Размер на пазара и прогноза 2020-2025 г

Приложение 21: Здравеопазване - размер на пазара и прогноза 2020-2025 г. (милиони щатски долара)

Приложение 22: Здравеопазване - Годишен растеж 2020-2025 (%)

5.6 Други - Размер на пазара и прогноза 2020-2025 г

Приложение 23: Други - Размер на пазара и прогноза 2020-2025 (милиони $)

Приложение 24: Други - Годишен растеж 2020-2025 (%)

5.7 Пазарна възможност от краен потребител

Приложение 25: Пазарна възможност по краен потребител

6. Клиентски пейзаж

Матрица на клиентския пейзаж на Technavio, сравняваща драйвери или чувствителност към цената, жизнен цикъл на приемане, важност в ценовата кошница на клиента, процент на приемане и ключови критерии за покупка

Приложение 26: Клиентски пейзаж

7. Географски пейзаж

Обхванатите в отчета региони са:

7.1 Географско сегментиране

Приложение 27: Пазарен дял по география 2020-2025 (%)

7.2 Географско сравнение

Илюстрация 28: Географско сравнение

7.3 Северна Америка - Размер на пазара и прогноза 2020-2025 г

Приложение 29: Северна Америка - размер на пазара и прогноза 2020-2025 г. (милиони щатски долара)

Приложение 30: Северна Америка - Годишен растеж 2020-2025 (%)

7.4 Европа - Размер на пазара и прогноза 2020-2025 г

Приложение 31: Европа - Размер на пазара и прогноза 2020-2025 г. (милиони щатски долара)

Приложение 32: Европа - Годишен растеж 2020-2025 (%)

7.5 APAC - Размер на пазара и прогноза 2020-2025 г

Приложение 33: Азиатско-тихоокеански регион – размер на пазара и прогноза 2020-2025 г. (милиони щатски долара)

Приложение 34: Азиатско-тихоокеански регион – Годишен растеж 2020-2025 г. (%)

7.6 Южна Америка - Размер на пазара и прогноза 2020-2025 г

Приложение 35: Южна Америка - размер на пазара и прогноза 2020-2025 г. (милиони щатски долара)

Приложение 36: Южна Америка - Годишен растеж 2020-2025 (%)

7.7 MEA - Размер на пазара и прогноза 2020-2025 г

Приложение 37: MEA - Размер на пазара и прогноза 2020-2025 (милиони $)

Илюстрация 38: MEA – Годишен растеж 2020-2025 (%)

7.8 Ключови водещи държави

Илюстрация 39: Ключови водещи държави

7.9 Пазарни възможности по география

Приложение 40: Пазарна възможност по география (милиони щатски долара)

8. Двигатели, предизвикателства и тенденции

8.1 Пазарни двигатели

8.1.1 Увеличаване на разходите за финансови технологии

8.1.2 По-лесен достъп до технологии

8.1.3 Дезпосредничество на банкови услуги

8.2 Пазарни предизвикателства

8.2.1 Проблеми с поверителността и сигурността на мрежата

8.2.2 Липса на технологична осведоменост

8.2.3 Загриженост за конфигурацията на системата

Приложение 41: Въздействие на двигатели и предизвикателства

8.3 Пазарни тенденции

8.3.1 Навлизането на изкуствения интелект (AI)

8.3.2 Растеж на квантовите изчисления

8.3.2 Растеж на квантовите изчисления

9. Пейзаж на доставчика

9.1 Състезателен сценарий

9.2 Пейзаж на доставчика

Пазар на блокчейн технологии: 19,00% ръст на годишна база Процент през 2021 г. | Доклад за анализ на размера на пазара, дял и тенденции по прогнози за краен потребител, география и сегменти, 2021 - 2025 г.

Приложение 42: Пейзаж на продавача

9.3 Нарушаване на ландшафта

Потенциалът за нарушаване на пазарния пейзаж беше умерен през 2020 г. и се очаква заплахата му да остане непроменена до 2025 г.

Приложение 43: Разрушаване на ландшафта

9.4 Индустриални рискове

Приложение 44: Индустриални рискове

10. Анализ на доставчика

10.1 Обхванати доставчици

Приложение 45: Покрити доставчици

10.2 Пазарно позициониране на доставчиците

Приложение 46: Пазарно позициониране на доставчици

10.3 Accenture Plc

Приложение 47: Accenture Plc – Общ преглед

Приложение 48: Accenture Plc – Бизнес сегменти

Приложение 49: Accenture Plc – Ключови новини

Приложение 50: Accenture Plc – Ключови предложения

Приложение 51: Accenture Plc – фокус върху сегмента

10.4 Amazon.com Inc.

Приложение 52: Amazon.com Inc. – Общ преглед

Приложение 53: Amazon.com Inc. – Бизнес сегменти

приложение 54: Amazon.com Inc. – Ключови новини

Приложение 55: Amazon.com Inc. - Ключови предложения

Приложение 56: Amazon.com Inc. - Фокус върху сегмента

10.5 Huawei Investment & Холдинг Ко ООД

Приложение 57: Huawei Investment & Холдинг Ко ООД - Преглед

Приложение 58: Huawei Investment & Холдинг Ко ООД - Бизнес сегменти

Приложение 59: Huawei Investment & Холдинг Ко ООД - Ключови новини

Приложение 60: Huawei Investment & Холдинг Ко ООД - Ключови предложения

Приложение 61: Huawei Investment & Холдинг Ко ООД - Сегментен фокус

10.6 Infosys Ltd.

Приложение 62: Infosys Ltd. - Общ преглед

Приложение 63: Infosys Ltd. - Бизнес сегменти

Приложение 64: Infosys Ltd. - Ключови новини

Приложение 65: Infosys Ltd. - Ключови предложения

Приложение 66: Infosys Ltd. - фокус върху сегмента

10.7 Intel Corp.

Приложение 67: Intel Corp. - Общ преглед

Илюстрация 68: Intel Corp. - Бизнес сегменти

Приложение 69: Intel Corp. - Ключови новини

Приложение 70: Intel Corp. - Ключови предложения

Приложение 71: Intel Corp. - Фокус върху сегмента

10.8 International Business Machines Corp.

Приложение 72: International Business Machines Corp. - Общ преглед

Приложение 73: International Business Machines Corp. - Бизнес сегменти

Приложение 74: International Business Machines Corp. - Ключови новини

Приложение 75: International Business Machines Corp. - Ключови предложения

Приложение 76: International Business Machines Corp. - Фокус върху сегмента

10.9 Microsoft Corp.

Приложение 77: Microsoft Corp. - Общ преглед

Приложение 78: Microsoft Corp. - Бизнес сегменти

Приложение 79: Microsoft Corp. - Ключови новини

Приложение 80: Microsoft Corp. - Ключови предложения

Приложение 81: Microsoft Corp. - Фокус на сегмента

10.10 Oracle Corp.

Приложение 82: Oracle Corp. - Общ преглед

Приложение 83: Oracle Corp. - Бизнес сегменти

Приложение 84: Oracle Corp. - Ключови новини

Приложение 85: Oracle Corp. - Ключови предложения

Приложение 86: Oracle Corp. - Фокус на сегмента

10.11 SAP SE

Приложение 87: SAP SE - Общ преглед

Приложение 88: SAP SE – Бизнес сегменти

Приложение 89: SAP SE - Ключови предложения

10.12 Tata Consultancy Services Ltd.

Приложение 90: Tata Consultancy Services Ltd. - Общ преглед

Приложение 91: Tata Consultancy Services Ltd. - Бизнес сегменти

Приложение 92: Tata Consultancy Services Ltd. - Ключови новини

Приложение 93: Tata Consultancy Services Ltd. - Ключови предложения

Приложение 94: Tata Consultancy Services Ltd. - фокус върху сегмента

11. Приложение

11.1 Обхват на доклада

11.1.1 Дефиниция на пазара

11.1.2 Цели

11.1.3 Бележки и предупреждения

11.2 Валутни курсове за щатски долари

Приложение 95: Валутни курсове за щатски долари

11.3 Методология на изследването

Приложение 96: Методология на изследването

Приложение 97: Техники за валидиране, използвани за оразмеряване на пазара

Приложение 98: Източници на информация

11.4 Списък със съкращения

Приложение 99: Списък със съкращения

За нас

Technavio е водеща глобална технологична изследователска и консултантска компания. Техните изследвания и анализи се фокусират върху нововъзникващите пазарни тенденции и предоставят практически прозрения, за да помогнат на бизнеса да идентифицира пазарните възможности и да разработи ефективни стратегии за оптимизиране на своите пазарни позиции. С над 500 специализирани анализатори, библиотеката с отчети на Technavio се състои от повече от 17 000 отчета и нарастващ брой, обхващащи 800 технологии, обхващащи 50 държави. Тяхната клиентска база се състои от предприятия от всякакъв размер, включително повече от 100 Fortune 500 компании. Тази нарастваща клиентска база разчита на цялостното покритие на Technavio, задълбочените проучвания и действените пазарни прозрения, за да идентифицират възможностите на съществуващи и потенциални пазари и да оценят техните конкурентни позиции в рамките на променящите се пазарни сценарии.

Контакт

Technavio Research
Jesse Maida
Media & Изпълнителен директор по маркетинг
САЩ: +1 844 364 1100
Великобритания: +44 203 893 3200
Имейл: media@technavio.com
Уебсайт: www.technavio.com/

Вижте оригинално съдържание, за да изтеглите мултимедия:https://www.prnewswire.com/news-releases/blockchain-technology-market-19-00-y-o-y-growth-rate-in-2021--market-size-share --trends-analysis-report-by-end-user-geography-and-segment-forecasts-2021---2025--301540698.html

ИЗТОЧНИК Technavio