• технология
  • Електрическо оборудване
  • Материална индустрия
  • Дигитален живот
  • Политика за поверителност
  • О име
Location: Home / технология / VSBLTY ОТЧИТА ФИНАНСОВИ РЕЗУЛТАТИ ЗА ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2022 Г.

VSBLTY ОТЧИТА ФИНАНСОВИ РЕЗУЛТАТИ ЗА ПЪРВОТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2022 Г.

techserving |
2126

Филаделфия, Пенсилвания, 20 май 2022 г. (GLOBE NEWSWIRE) -- VSBLTY Groupe Technologies Corp. (OTCQB: VSBGF) (CSE: VSBY) (Франкфурт 5VS) („VSBLTY“), водещ софтуерен доставчик на технология за сигурност и анализ на дребно, днес обяви, че приходите му за първото тримесечие на 2022 г. са $1,2 милиона (USD), което е 83% процентно увеличение спрямо Q4 на 2021 г. и 10 пъти повече от Q1 на предходната година от $130K, когато компанията започна да мащабира търговските си операции.

Технологията VSBLTY осигурява подобрена ангажираност на клиентите и измерване на аудиторията с помощта на машинно обучение и компютърно зрение. Водещият в индустрията софтуер VisionCaptor™ и DataCaptor™ съчетават графики на движение и интерактивни съобщения на марката с авангардни компютърни измервания и прозрения. Софтуерът Vector™, управляван от AI на VSBLTY, осигурява подобрено лицево разпознаване, което е от решаващо значение за укрепване на днешните изисквания за сигурност при разпознаване на оръжия или подозрителни лица в тълпа.

Компанията също така публикува приходи по тримесечия за последните 5 тримесечия, приключващи на 31 март 2022 г.

Q1 2021 - $130K

Q2 2021 - $293K

Q3 2021 - $523K

Q4 2021 - $654K

Q1 2022 - $1,2 милиона

VSBLTY Co-founder & CEO Jay Hutton said, “We are pleased with our Q1 results and continue to see increased interest in our solution platform that covers both the Store as a Medium program and our AI-enabled security applications. Our recognition as the Channel Partner of the Year by Intel® earlier this month at the Intel Vision 2022 event is another milestone and validation of the investments that we have made in our technology platform and in our sales and marketing efforts over the last several years.”

As of the close of Q1 2022, VSBLTY has an Accounts Receivable balance of $2.5 million (USD) with the largest portion due from its joint venture partner, the Latin America-based Winkel Media. Hutton also explained that VSBLTY has provided $.8 million in funding to Winkel as of March 31, 2022, as part of its obligations as a joint venture partner. In addition, the Company has a $1.0 million investment in inventory for continued store installations at Winkel Media as of March 31st, 2022. In addition to growing AR, VSBLTY continues to benefit from ongoing exercising of warrants which creates additional operating cash for the Company.

As a result of the Company’s ongoing investments in R&D and Commercialization of its Computer Vision technology, the Company had an operating loss in the first quarter of $2.4 million before a non-cash charge for share-based payments of $1.1 million compared to an operating loss for Q1 of last year of $1.8 million before share-based payments.

Компанията ще бъде домакин на разговор относно печалбите във време, което предстои да бъде определено, но след края на месеца.

Връзки с инвеститорите

CHF Капиталови пазари

VSBLTY REPORTS FIRST QUARTER 2022 FINANCIAL RESULTS

Кати Хюм, главен изпълнителен директор, +1-416-868-1079, x251

cathy@chfir.com

Достъп до пристанището

Джонатан Патерсън, 475-477-9401

Jonathan.Paterson@Harbor-Access.com

Греъм Фарел, +1-416-842-9003

Graham.Farrell@Harbor-Access.com

ЗА КОНТАКТИ: Линда Розанио, 609-472-0877

lrosanio@vsblty.net

About VSBLTY (http://vsblty.net/)

Със седалище във Филаделфия, VSBLTY (OTCQB: VSBGF) (CSE: VSBY) (Франкфурт: 5VS) (OTC: VSBGF) (“VSBLTY”) е световен лидер в проактивния цифров дисплей™, който трансформира търговските и обществените пространства, както и местата -базирани медийни мрежи с базиран на SaaS софтуер за измерване на аудиторията и сигурност, който използва изкуствен интелект и машинно обучение. Неговата собствена технология се интегрира ефективно с други цифрови решения за търговия на дребно, включително QR кодове и мобилни приложения. Фирмата е призната и за лидерската си роля в разрастващото се движение Store as a Medium, което позволява на марките да достигат до клиентите, когато и където се вземат решения за покупка, като същевременно създава нов поток от приходи за търговците на дребно.

ИЗЯВЛЕНИЕ ЗА БЪДЕЩЕ

Някои твърдения в това съобщение за новини представляват информация за бъдещето по смисъла на приложимите закони за ценни книжа. Като цяло, прогнозната информация може да бъде идентифицирана чрез използването на прогнозна терминология като „очаква“, „вярва“, „предвижда“, „бюджет“, „планиран“, „оценки“, „прогнози“, „възнамерява“, „ планове“ и вариации на такива думи и фрази или чрез изявления, че определени действия, събития или резултати „могат“, „ще“, „биха могли“, „ще“ или „може“, „да бъдат предприети“, „да се случат“, или „да бъдат постигнати“. Тези прогнозни изявления включват редица изявления, свързани с перспективите за бъдещи операции, включително изявления относно бизнес плановете на VSBLTY, резервиране на нови проекти, ръст на приходите и нови възможности.

Изявленията за бъдещето не са нито исторически факти, нито гаранции за бъдещи резултати. Информацията за бъдещето, съдържаща се в това съобщение за новини, се основава на определени предположения относно, наред с други неща, очаквания растеж, резултатите от операциите, представянето, тенденциите в индустрията и възможностите за растеж. Въпреки че ръководството счита тези предположения за разумни, въз основа на наличната информация, те може да се окажат неверни. По своето естество изявленията за бъдещето включват редица рискове, несигурности и предположения, които биха могли да доведат до съществено различаване на действителните резултати или събития от тези, изразени или подразбиращи се от изявленията за бъдещето. Тези рискове, несигурност и други фактори включват, но не се ограничават до: ценообразуване на продуктите и услугите на Компанията; способността за сключване на договори и способността на трети страни да спазват своите договорни задължения; решенията на трети страни, върху които Дружеството няма контрол; промени в държавните разпоредби; форсмажорни събития; ограничения върху способността на Компанията да прилага и изпълнява своите бизнес стратегии; общи икономически условия; неблагоприятни индустриални събития; оперативните разходи надхвърлят очакванията на компанията; загуба на пазари или невъзможност за навлизане на нови пазари; бъдещи законодателни и регулаторни разработки; невъзможност за достъп до достатъчно капитал от вътрешни и външни източници и/или невъзможност за достъп до достатъчно капитал при изгодни условия; способността на Компанията да изпълнява своите бизнес стратегии, включително планове за разширяване; и конкуренция. Горепосочените фактори не са предназначени да бъдат изчерпателни и читателите трябва да се запознаят с подробните рискови фактори, описани в Годишния информационен формуляр на VSBLTY, който е достъпен в профила на Компанията на www.sedar.com. Тези рискове, несигурности и предположения биха могли да повлияят неблагоприятно на резултатите и финансовите ефекти от плановете и събитията, описани тук. Прогнозните изявления, съдържащи се в това съобщение за новини относно минали тенденции или дейности, не трябва да се приемат като декларация, че такива тенденции или дейности ще продължат в бъдеще. Компанията не поема никакво задължение да актуализира или преразглежда изявления за бъдещето, независимо дали в резултат на нова информация, бъдещи събития или по друг начин, освен ако не се изисква от закона.

Това съобщение за новини включва финансова перспектива, свързана с бъдещи приходи и финансови резултати, която е предмет на същите допускания, рискови фактори, ограничения и квалификации, както е посочено в горните параграфи. Такива финансови прогнози, съдържащи се в това съобщение за новини, са направени от ръководството към датата на това съобщение за новини и са предоставени с цел предоставяне на разбиране на читателите за бизнес плана на Компанията. Читателите се предупреждават, че финансовата перспектива, съдържаща се в този документ, не трябва да се използва за цели, различни от тези, за които е разкрита тук.