• Technika
  • Elektrické zařízení
  • Materiálový průmysl
  • Digitální život
  • Zásady ochrany osobních údajů
  • Ó jméno
Umístění: Domov / Technika / VSBLTY ZPRÁVY ZA PRVNÍ ČTVRTLETÍ 2022 FINANČNÍ VÝSLEDKY

VSBLTY ZPRÁVY ZA PRVNÍ ČTVRTLETÍ 2022 FINANČNÍ VÝSLEDKY

techserving |
3278

Philadelphia, PA, 20. května 2022 (GLOBE NEWSWIRE) – VSBLTY Groupe Technologies Corp. (OTCQB: VSBGF) (CSE: VSBY) (Frankfurt 5VS) („VSBLTY“), dnes přední poskytovatel softwaru pro bezpečnostní a maloobchodní analytické technologie oznámila, že její tržby za první čtvrtletí roku 2022 byly 1,2 milionu USD (USD), což je 83% procentní nárůst oproti čtvrtému čtvrtletí roku 2021 a 10krát vyšší než v prvním čtvrtletí předchozího roku ve výši 130 tisíc USD, kdy společnost začala rozšiřovat své komerční operace.

Technologie VSBLTY poskytuje lepší zapojení zákazníků a měření publika pomocí strojového učení a počítačového vidění. Její špičkový software VisionCaptor™ a DataCaptor™ kombinuje pohyblivou grafiku a interaktivní značkové zprávy s nejmodernějším měřením počítačového vidění a náhledy. Software Vector™ řízený umělou inteligencí VSBLTY poskytuje vylepšené rozpoznávání obličeje, které je zásadní pro posílení dnešních bezpečnostních požadavků při rozpoznávání zbraní nebo podezřelých osob v davu.

Společnost také zveřejnila výnosy podle čtvrtletí za posledních 5 čtvrtletí končících 31. března 2022.

1. čtvrtletí 2021 – 130 tisíc USD

2. čtvrtletí 2021 – 293 tisíc USD

3. čtvrtletí 2021 – 523 tisíc USD

4. čtvrtletí 2021 – 654 tisíc USD

1. čtvrtletí 2022 – 1,2 milionu USD

VSBLTY Co-founder & CEO Jay Hutton said, “We are pleased with our Q1 results and continue to see increased interest in our solution platform that covers both the Store as a Medium program and our AI-enabled security applications. Our recognition as the Channel Partner of the Year by Intel® earlier this month at the Intel Vision 2022 event is another milestone and validation of the investments that we have made in our technology platform and in our sales and marketing efforts over the last several years.”

As of the close of Q1 2022, VSBLTY has an Accounts Receivable balance of $2.5 million (USD) with the largest portion due from its joint venture partner, the Latin America-based Winkel Media. Hutton also explained that VSBLTY has provided $.8 million in funding to Winkel as of March 31, 2022, as part of its obligations as a joint venture partner. In addition, the Company has a $1.0 million investment in inventory for continued store installations at Winkel Media as of March 31st, 2022. In addition to growing AR, VSBLTY continues to benefit from ongoing exercising of warrants which creates additional operating cash for the Company.

As a result of the Company’s ongoing investments in R&D and Commercialization of its Computer Vision technology, the Company had an operating loss in the first quarter of $2.4 million before a non-cash charge for share-based payments of $1.1 million compared to an operating loss for Q1 of last year of $1.8 million before share-based payments.

Společnost bude hostit hovor o příjmech v čase, který bude určen, ale po skončení měsíce.

Vztahy s investory

CHF kapitálové trhy

VSBLTY REPORTS FIRST QUARTER 2022 FINANCIAL RESULTS

Cathy Hume, generální ředitelka, +1-416-868-1079, x251

cathy@chfir.com

Přístup do přístavu

Jonathan Paterson, 475-477-9401

Jonathan.Paterson@Harbor-Access.com

Graham Farrell, +1-416-842-9003

Graham.Farrell@Harbor-Access.com

KONTAKT: Linda Rosanio, 609-472-0877

lrosanio@vsblty.net

About VSBLTY (http://vsblty.net/)

VSBLTY (OTCQB: VSBGF) (CSE: VSBY) (Frankfurt: 5VS) (OTC: VSBGF) („VSBLTY“) se sídlem ve Philadelphii je světovým lídrem v oblasti Proactive Digital Display™, který transformuje maloobchodní a veřejné prostory i místa mediální sítě se softwarem pro měření a zabezpečení publika založeným na SaaS, který využívá umělou inteligenci a strojové učení. Jeho patentovaná technologie se efektivně integruje s dalšími digitálními maloobchodními řešeními, včetně QR kódů a mobilních aplikací. Firma je také uznávána pro svou vedoucí roli v rostoucím hnutí Store jako střední, které umožňuje značkám oslovit zákazníky tam, kde a kdy se rozhodují o nákupu, a zároveň vytváří nový zdroj příjmů pro maloobchodníky.

VÝHLEDOVÉ PROHLÁŠENÍ

Některá prohlášení v této tiskové zprávě představují výhledové informace ve smyslu platných zákonů o cenných papírech. Výhledové informace lze obecně identifikovat pomocí termínů, jako jsou „očekává“, „věří“, „předpokládá“, „rozpočet“, plán, „odhady“, „předpovědi“, „záměry“, „ plány“ a variace takových slov a frází nebo prohlášeními, že určité akce, události nebo výsledky „mohou“, „budou“, „mohly“, „by“ nebo „mohly“, „byly přijaty“, „nastanou“, nebo „být dosaženo“. Tato výhledová prohlášení zahrnují řadu prohlášení týkajících se výhledu budoucích operací, včetně prohlášení o obchodních plánech VSBLTY, rezervaci nových projektů, růstu příjmů a nových příležitostech.

Výhledová prohlášení nejsou ani historická fakta, ani ujištění o budoucí výkonnosti. Výhledové informace obsažené v této tiskové zprávě jsou založeny na určitých předpokladech týkajících se mimo jiné očekávaného růstu, provozních výsledků, výkonnosti, průmyslových trendů a příležitostí růstu. I když vedení považuje tyto předpoklady za přiměřené, na základě dostupných informací se mohou ukázat jako nesprávné. Výhledová prohlášení svou povahou zahrnují řadu rizik, nejistot a předpokladů, které by mohly způsobit, že se skutečné výsledky nebo události budou podstatně lišit od těch, které jsou vyjádřeny nebo naznačeny v těchto výhledových prohlášeních. Tato rizika, nejistoty a další faktory zahrnují, ale nejsou omezeny na: ceny za produkty a služby Společnosti; schopnost uzavírat smlouvy a schopnost třetích stran dostát svým smluvním závazkům; rozhodnutí třetích stran, nad nimiž Společnost nemá kontrolu; změny nařízení vlády; události vyšší moci; omezení schopnosti Společnosti realizovat a naplňovat své obchodní strategie; všeobecné ekonomické podmínky; nepříznivé průmyslové události; provozní náklady přesahující očekávání společnosti; ztráta trhů nebo neschopnost vstoupit na nové trhy; budoucí legislativní a regulační vývoj; neschopnost získat dostatečný kapitál z vnitřních a vnějších zdrojů a/nebo neschopnost získat dostatečný kapitál za výhodných podmínek; schopnost Společnosti realizovat své obchodní strategie včetně plánů expanze; a konkurence. Výše uvedené faktory nejsou zamýšleny jako vyčerpávající a čtenáři by si měli prostudovat podrobné rizikové faktory popsané ve výročním informačním formuláři VSBLTY, který je k dispozici pod profilem společnosti na www.sedar.com. Tato rizika, nejistoty a předpoklady mohou nepříznivě ovlivnit výsledek a finanční dopady zde popsaných plánů a událostí. Výhledová prohlášení obsažená v této tiskové zprávě týkající se minulých trendů nebo aktivit by neměla být brána jako vyjádření toho, že takové trendy nebo aktivity budou pokračovat i v budoucnu. Společnost nepřebírá žádnou povinnost aktualizovat nebo revidovat jakákoli výhledová prohlášení, ať už v důsledku nových informací, budoucích událostí nebo jinak, pokud to nevyžaduje zákon.

Tato tisková zpráva obsahuje finanční výhled související s budoucími výnosy a finanční výkonností, který podléhá stejným předpokladům, rizikovým faktorům, omezením a výhradám, jaké jsou uvedeny ve výše uvedených odstavcích. Takové finanční projekce obsažené v této tiskové zprávě byly provedeny vedením k datu této tiskové zprávy a jsou poskytovány za účelem poskytnout čtenářům porozumění obchodnímu plánu společnosti. Upozorňujeme čtenáře, že finanční výhled obsažený v tomto dokumentu by neměl být používán pro jiné účely, než pro které je zde uveden.