• технология
  • Електрическо оборудване
  • Материална индустрия
  • Дигитален живот
  • Политика за поверителност
  • О име
Location: Home / технология / Коригирайте грешката IntcAudioBus.sys син екран на Windows 11

Коригирайте грешката IntcAudioBus.sys син екран на Windows 11

techserving |
1504

If you are facing any issue with drivers for Intel Smart Sound Technology (Intel SST) on Windows 11 or Windows 10, then we have a few solutions that can help you fix the IntcAudioBus.sys Blue Screen error.

Какво е IntcAudioBus.sys в Windows 11?

Microsoft и Intel откриха проблеми със съвместимостта с определени драйвери за Intel Smart Sound Technology (Intel SST) и Windows 11. Устройствата, които имат тези несъвместими драйвери, получават грешки със син екран. Според Microsoft името на засегнатия драйвер е Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST) Audio Controller, намиращ се в Device Manager под System Devices. Той има име на файл IntcAudioBus.sys с файлови версии 10.29.0.5152 и по-стари или 10.30.0.5152 и по-стари.

Fix IntcAudioBus.sys Blue Screen error on Windows 11

За да предотврати проблема, Microsoft спря надстройката на Windows 11 до тези устройства с проблеми със съвместимостта. Нека да видим как можем да коригираме грешката на синия екран IntcAudioBus.sys в Windows 11.

Коригирайте грешката на синия екран IntcAudioBus.sys в Windows 11

Следните решения може да ви помогнат да коригирате грешката на синия екран IntcAudioBus.sys.

Нека навлезем в детайлите на всяка корекция.

1] Update Driver

Проверете дали има налична актуализация за драйверите на Intel® Smart Sound Technology и ги инсталирайте. За да коригирате грешката на синия екран, драйверът трябва да е 10.30.00.5714 и по-нова версия или 10.29.00.5714 и по-нова. Актуализациите ще бъдат достъпни на уебсайта на производителя на вашето устройство.

2] Run Online Blue Screen Troubleshooter

Microsoft направи онлайн инструмент за отстраняване на неизправности със синия екран достъпен за потребителите на Windows. Това е програма, базирана на браузър, която открива и коригира проблеми. Стартирайте онлайн инструмента за отстраняване на неизправности при син екран, за да коригирате проблема с Intel Smart Sound Technology.

3] Downgrade Windows

Microsoft спря актуализациите на Windows 11 за тези устройства с проблеми с несъвместими драйвери на Intel® Smart Sound Technology. Ако вашето устройство е било актуализирано преди това или сте го актуализирали ръчно, препоръчително е да го понижите до Windows 10, за да използвате компютъра си нормално без никакви грешки.

4] Perform System Restore

Възстановяването на системата ви помага да върнете компютъра в предишното състояние, където няма грешки. Можете също така да възстановите компютъра си до времето, когато компютърът ви работи добре без никакви грешки.

Какво прави драйверът на Intel Smart Sound Technology?

Драйверите на Intel Smart Sound Technology обработват цифрови сигнали, които обработват аудио, реч и гласови взаимодействия. Без Intel SST драйвер всички свързани с аудио сигнали остават необработени и потребителят не може да слуша или създава аудио на устройството.

Related Read: Fix Channel Surround Sound not working in Windows 11/10.